Bezpečnostně právní a detektivní služby   

Poradenství pro fyzické a právnické osoby a zastupování na základě plné moci

 • nevíte co máte dělat, kam se obrátit, jak postupovat, jak to napsat a kam poslat
 • zastupování na základě udělené plné moci pro fyzické  a právnické osoby v přestupkovém řízení a řízení o správním deliktu
 • zastupování  pro fyzické a právnické osoby v trestním řízení jako zmocněnec poškozeného
 • dostali jste se dluhové pasti- poradenství a zpracování insolvenčního náhrhu
 • poradenství v oblasti vyživovací povinnosti ( podání trestního oznámení, podání návrhu na zvýšení, snížení, vymáhání a další praktické rady)

 

Bezpečnostně právní služby


 • zabezpečení majetku- hlídková a strážní služba
 • hlídací služba - oschraha v obchodech 
 • zabezpečení při kulturních a sportovních akcích
 • přeprava zásilek
 • ostraha osob
 • doprovod na schůzky


 

Detektivní služby

Je to práce v civilu, žádný mundůr a jiné identifikující oblečení, stejné je  to s dopravními prostředky.

 • detektiv v obchodních řetězcích
 • zabezpečení důkazů pro trestní a přestupkové řízení
 • zjišťování informací pro fyzické a prácnické osoby
 • doprovody na schůzky
 • doručení zásilek
 • kontrola práce neschopných 

 

Správce nemovitosti

máte nemovitost a nemáte na to čas, jste v cizině a podobně,  zajistím:

 • kompletní správu vaší nemovitosti
 • nájemní vztahy
 • úklidové služby
 • recepce
 • revize, opravy a další
 • je možné i zprostředkování prodeje